VĂN BẢN - BIỂU MẪU - QUY CHẾ - THÔNG TƯ

 
  • Thông tư 36/2017/BGDĐT   

    Thông tư 36/2017/BGDĐT

    Thông tư 36/2017 BGDĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối vói cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

    04/04/2018 21:55

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình