NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 
 • BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ   

  BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

  Vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 , Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài:"Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các học phần Giáo dục thể chất hệ Đại học tại trường Đại học Quảng Bình" do Ts Trần Thủy làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia.

  24/07/2019 10:40

 • CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH CAO PHƯƠNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ 2019   

  CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH CAO PHƯƠNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ 2019

  Ngày 02/6/2019, tại Học viện Thể dục thể thao Thượng Hải, Thành phố Thượng Hải – Trung Quốc, NCS Cao Phương – Giảng viên Khao GDTC – QP, Trường Đại học Quảng Bình đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ chuyên ngành Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, với tên luận án là “Nghiên cứu đối sách và chiến lược phát triển bóng chuyền trong nhà của Việt Nam”.

  18/06/2019 11:07

 • Quy chế đào tạo   

  Quy chế đào tạo

  Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo tin chỉ

  17/07/2017 15:04

 • BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ   

  BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

  Vào lúc 8h00 ngày 06 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Quảng Bình”.

  08/07/2017 19:22

 • BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ   

  BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

  Vào lúc 8h00 ngày 14 tháng 6 năm 2017 Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp xây dựng mô hình thể thao giải trí trong phát triển du lịch bãi biển Nhật Lệ thành phố Đồng Hới” do TS Trần Thủy làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia.

  19/06/2017 12:32

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình   

  Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình

  QUY ĐỊNH Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Quảng Bình (Được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 308 /QĐ-ĐHQB ngày 11/3/2013, thay thế Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong Trường ĐH Quảng Bình ban hành kèm theo QĐ số 1254/QĐ-ĐHQB ngày 22/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình )

  08/12/2014 14:39

 • HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA   

  HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

  14h ngày 01/4. Khoa GDTC- QP tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa về "Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy"

  02/04/2014 10:38

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình