LÝ LỊCH KHOA HỌC

Ths. Nguyễn Xuân Hải

7/13/2017 3:34:28 PM
 

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và Tên

Nguyễn Xuân Hải

Sinh ngày

1987

Quê quán

Mỹ Thủy – Lệ Thủy –  Quảng Bình

Trực thuộc khoa

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng

Tốt nghiệp đại học

Sư Phạm Thể dục Thể thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh  

Chuyên nghành: Điền kinh

Học vị

          Thạc sỹ                                           Năm công nhận: 2015

Chức danh

                                                                    Năm bổ nhiệm:   

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Địa chỉ liên hệ

Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình

Điện thoại

   0977261372, 0917931187

Email

xuanhaisports@gmail.com;             Webmail: hainx@qbu.edu.vn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2009 đến 03/2013

Giảng dạy tại trường Đại học Phan Châu Trinh – Hội An – Quảng Nam

Từ 01/2014 đến nay

Hợp đồng giảng dạy tại Trường Đại học Quảng Bình

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề Tài

    - Khóa luận tốt nghiệp(2009): “Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả xuất phát và tăng tốc qua rào đầu tiên trong chạy 110m rào cho nam sinh viên chuyên sâu trường Đại học TDTT Đà Nẵng”

     - Luận văn Thạc sỹ (2015): "Lựa chọn giải pháp phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

     - Đề tài cấp cơ sở (2017): " Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục thể chất tại trường Đại học Quảng Bình" (Thành viên)

Bài báo khoa học

     - "Thực trạng phong trào Thể dục thể thao quần chúng ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

 - Giáo dục thể chất 1

Giáo dục thể chất 2

Giáo dục thể chất 3

Giáo dục thể chất 4

Giáo dục thể chất 5

- Nhảy cao, nhảy xa

- Điền kinh và Phương pháp giảng dạy 1

 

 

Các Tin đã đăng

  Ths. Dương Thế Công 7/13/2017 3:31:44 PM

  GVC.TS Trần Thủy 7/13/2017 3:27:44 PM

  Ths. Nguyễn Anh Tuấn 7/13/2017 3:22:46 PM

  THS. NGUYỄN QUANG HÒA 3/29/2017 8:23:39 AM

  CN. Nguyễn Thế Thành 3/29/2017 8:16:07 AM

  GV CN Lê Thị Hiếu 3/29/2017 8:12:00 AM

  GV CN. Lê Trọng Đình Văn 3/29/2017 8:07:43 AM

  Ts. Cao Phương 9/17/2015 11:57:19 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình