VĂN BẢN - BIỂU MẪU - QUY CHẾ - THÔNG TƯ

Thông tư 36/2017/BGDĐT

4/4/2018 9:55:33 PM
Thông tư 36/2017 BGDĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối vói cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình