THÔNG BÁO SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ 2017 2018

5/22/2018 5:03:01 PM
Thông báo của phòng Đào tạo về việc đăng ký học học kỳ hè
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình