THÔNG BÁO SINH VIÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GDQP VÀ TIẾNG ANH

5/22/2018 4:04:14 PM
Phòng Đào tạo trường Đại học Quảng Bình thông báo cho các sinh viên khóa 56 57 58 đăng ký học, cải thiện điểm môn Giáo dục Quốc phòng và Tiếng Anh.

   Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018, Phòng Đào tạo đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khóa 58 đăng ký học và sinh viên các khoá 55, 56, 57 đăng ký học lại, học cải thiện điểm các học phần Giáo dục quốc phòng (I,II,III) và Tiếng Anh (2) với khóa CĐ 58, học kỳ 2, năm học 2017-2018 qua phần mềm quản lý đào tạo, cụ thể như sau:

   Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 21/05/2018 đến 26/05/2018.

   Sau đợt đăng ký khối lượng học tập của sinh viên đề nghị giảng viên in danh sách sinh viên theo lớp học phần do giảng viên giảng dạy từ phần mềm Quản lý đào tạo để theo dõi quá trình học tập của sinh viên. Giảng viên không lấy danh sách do sinh viên cung cấp để tránh sai sót.

   Lưu ý: Các học phần Giáo dục quốc phòng (I,II,III) và Tiếng Anh (2) sẽ không tổ chức học trong học kỳ hè, vậy đề nghị các khoa thông báo tới các sinh viên có nhu cầu học lại thì đăng ký học theo thông báo này.

   Sau thời hạn đăng ký nếu sinh viên có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (đ/c Nguyễn Thị Bích Liên) để được giải quyết.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình