TUYỂN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT NĂM HỌC 2020 - 2021

9/7/2020 11:38:54 AM
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình