THÔNG BÁO SINH VIÊN

THÔNG BÁO THI LẠI GDTC, GDQP CHO SINH VIÊN KHÓA ĐH 55 VÀ CĐ 56

5/23/2017 11:58:33 AM
Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Cao đẳng khóa 56 và Đại học khóa 55. Khoa GDTC - QP Thông báo cho các sinh viên như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA GDTC – QP                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

THÔNG BÁO THI LẠI  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

          Căn cứ kế hoạch năm học : 2016 – 2017;

         Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Cao đẳng khóa 56 và Đại học khóa 55;

          Căn cứ kết quả học tập của sinh viên ở Bộ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

          Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc xét

công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục TC - QP,

          Khoa GDTC – QP kính thông báo đến sinh viên các Khoa như sau:

Thời gian: - 7h00 ngày 29 tháng 05 năm 2017 ( Môn GDTC)

Địa điểm:       Nhà đa chức năng (A3) để tổ chức thi lại theo kế hoạch.

               -  14h00 ngày 29 tháng 05 năm 2017 (Môn GDQP)

Địa điểm:    Giảng đường Trung Tâm

         Yêu cầu:          - Sinh viên kiểm tra danh sách thi lại tại Khoa

    - Nộp lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 26 tháng 05 năm 2017.

                                   - Các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc khoa mình quản lý và đến thi đúng thời gian.

                                  - Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên để đối chiếu.       

Đối với những sinh viên học lại (kèm danh sách) thì phải viết đơn có xác nhận của phòng Đào tạo, Khoa sẽ bố trí  giảng dạy theo kế hoạch.

                                                       P. ĐÀO TẠO                                                              KHOA GDTC - QP

                                                          (đã ký)                                                                               (đã ký)

                                                     

                        

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  điểm học phần lớp CĐMN (liên thông) K53 12/29/2014 8:49:17 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình