LỊCH THI - ĐIỂM THI

THÔNG BÁO THI LẠI HỌC PHẦN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 2018

8/24/2018 9:32:07 AM

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng, bộ môn Giáo dục Thể chất  tổ chức thi kết thúc học phần lần 2 GDTC 2, GDTC 4 học kỳ II, năm học 2017 – 2018 giành cho các lớp chính quy khóa 58 và 59.

         Thời gian thi: 7h00 ngày 09 tháng 9 năm 2018     

         (Danh sách sinh viên dự thi có trong tệp đính kèm)                         

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình