LỊCH THI - ĐIỂM THI

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC I VÀ GDQP I, II KHÓA 61

1/2/2020 8:24:42 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình