THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT GIÀNH CHO ĐH CĐ KHÓA 60 HỆ CHÍNH QUY

8/22/2019 11:48:34 AM
Thời khóa biểu học phần GDTC III giành cho ĐH CĐ hệ chính quy khóa 60. Thời gian học bắt đầu từ ngày 3/9/2019.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình