THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 58

7/3/2017 7:39:12 AM
Học phần quân sự chung và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC). Thời gian học từ 03/7 đến 08/7/2017

Thứ ngày

Lớp: A-01 và A-02

Phòng: C.204

 

(GV: Thầy Công)

Lớp: A-03 và A-04

Phòng: C.304

 

(GV: - Thầy Cao Văn

           - Thầy Đình Văn)

Lớp: A-05

Phòng: C.101

 

(GV: Cô Hiếu)

Lớp: A-06

Phòng: C.102

 

(GV: Thầy Vĩnh)

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

 

Thứ 2

(03/7)

-Đội ngũ đơn vị

(4 Tiết)

- Đội ngũ đơn vị

( 1 Tiết)

- Sử dụng bản đồ      (3 Tiết)

-Đội ngũ đơn vị

(4 Tiết)

- Đội ngũ đơn vị ( 1 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Đội ngũ đơn vị

(4 Tiết)

- Đội ngũ đơn vị ( 1 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Đội ngũ đơn vị

(4 Tiết)

- Đội ngũ đơn vị ( 1 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

 

Thứ 3

(04/7)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Giới thiệu vũ khí (1 Tiết)

- Giới thiệu vũ khí (2 Tiết)

- Thuốc nổ

        (2 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Giới thiệu vũ khí (1 Tiết)

- Giới thiệu vũ khí (2 Tiết)

- Thuốc nổ

(2 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Giới thiệu vũ khí (1 Tiết)

- Giới thiệu vũ khí (2 Tiết)

- Thuốc nổ

(2 Tiết)

- Sử dụng bản đồ (3 Tiết)

-Giới thiệu vũ khí (1 Tiết)

- Giới thiệu vũ khí (2 Tiết)

- Thuốc nổ

(2 Tiết)

 

Thứ 4

(05/7)

- Thuốc nổ

 (1 Tiết)

- Phòng chống VKHD (3 Tiết)

- Phòng chống VKHD (1 Tiết)

- Cấp cứu vết thương (3 Tiết)

- Thuốc nổ

 (1 Tiết)

- Phòng chống VKHD (3 Tiết)

- Phòng chống VKHD (1 Tiết)

- Cấp cứu vết thương (3 Tiết)

- Thuốc nổ

 (1 Tiết)

- Phòng chống VKHD (3 Tiết)

- Phòng chống VKHD (1 Tiết)

- Cấp cứu vết thương (3 Tiết)

- Thuốc nổ

 (1 Tiết)

- Phòng chống VKHD (3 Tiết)

- Phòng chống VKHD

(1 Tiết)

- Cấp cứu vết thương(3Tiết)

 

Thứ 5

(06/7)

-Cấp cứu vết thương (1 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (3 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (1 Tiết)

- Kỹ thuật bắn AK  (3 Tiết)

-Cấp cứu vết thương (1 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (3 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (1 Tiết)

- Kỹ thuật bắn AK  (3 Tiết)

-Cấp cứu vết thương (1 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (3 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (1 Tiết)

- Kỹ thuật bắn AK  (3 Tiết)

-Cấp cứu vết thương (1 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (3 Tiết)

- Từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.         (1 Tiết)

- Kỹ thuật bắn AK  (3 Tiết)

 

 

Thứ 6

(07/7)

 

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo) (4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo)

(4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo) (4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo)

(4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo) (4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo)

(4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK (Tiếp theo) (4 Tiết)

 

- Kỹ thuật bắn AK         (Tiếp theo)              (4 Tiết)

 

 

Thứ 7

(08/7)

- Ôn kỹ thuật bắn súng AK

(2 Tiết)

- Kiểm tra

(2 Tiết)

- Thi kết thúc học phần

(4 Tiết)

- Ôn kỹ thuật bắn súng AK

(2 Tiết)

- Kiểm tra

(2 Tiết)

- Thi kết thúc học phần

(4 Tiết)

- Ôn kỹ thuật bắn súng AK

(2 Tiết)

- Kiểm tra

(2 Tiết)

- Thi kết thúc học phần

(4 Tiết)

- Ôn kỹ thuật bắn súng AK

(2 Tiết)

- Kiểm tra

(2 Tiết)

- Thi kết thúc học phần

(4 Tiết)

 

                     

 

Ghi chú:

              -    Lớp: A-01 (Gồm: Cao đẳng Tiếng Anh; Đại học sư phạm Lý)

-         Lớp: A-02 (Gồm: Đại học sư phạm Ngữ văn)

-         Lớp: A-03 (Gồm: Đại học sư phạm Hóa; Đại học Quản Trị Kinh Doanh)

-         Lớp: A-04 (Gồm: Đại học N2 Anh; Đại học Công nghệ thông tin)

-         Lớp: A-05 (Gồm: Đại học Luật)

-         Lớp: A-06 (Gồm: Đại học GDTC; Cao đẳng Kế toán)

 

                                                                                                              Quảng Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2017

                                        PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                             BỘ MÔN: GDQP-AN

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình