GIỚI THIỆU

THỜI KHÓA BIỂU GDTC HK I, 2018 - 2019 GIÀNH CHO KHÓA CĐ ĐH 60 HỆ CHÍNH QUY

10/10/2018 4:53:15 PM
Thời khóa biểu môn học GDTC I học kỳ I năm học 2018 - 2019 giành cho khóa CĐ ĐH 60 hệ chính quy. Thời gian bắt đầu học từ tuần 9 của năm học.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG 10/10/2018 4:49:29 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 10/10/2018 3:43:09 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 11/8/2017 11:16:55 AM

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình