VĂN BẢN - BIỂU MẪU - QUY CHẾ - THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ DẠY, HỌC, VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC GDTC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

9/24/2019 11:25:44 AM
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thông tư 36/2017/BGDĐT 4/4/2018 9:55:33 PM

  Mẫu đơn đăng ký học Chương trình 2 9/11/2017 3:31:19 PM

  Các văn bản quy định ,quyết định của SV,GV khoa GDTC-QP 9/15/2016 10:57:16 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình