HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Nhưng hình ảnh hoạt động của chi đoàn khoa GDTC-QP

12/5/2014 7:34:26 AM
Nhưng hình ảnh hoạt động của chi đoàn khoa GDTC-QP 2014-2015
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình