LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC KHÓA 61 HỆ CHÍNH QUY HKI 2020 - 2021

12/4/2020 1:17:46 PM
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình