LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC III KHÓA 59 NĂM HỌC - 2018 2019

11/26/2018 10:49:54 AM

                                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   KHOA GDTC - QP                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Đợt 1: Khóa Đại học và Cao đẳng khóa 59 hệ chính quy)

 

Thứ/ Ngày thi

LỚP/KHÓA

Buổi sáng từ 7h00

Buổi chiều từ 13h30

Thứ 2

03/12/2018

- ĐHSP Toán học K59 (18)

- ĐH Công nghệ thông tin K59 (20)

- ĐHGD Tiểu học B K59 (38)

GDTC 3

Đá cầu

- ĐHGD Chính trị K59 (8)

- ĐHSP Ngữ văn K59 (25)

- ĐHGD Mầm non A K59 (44)

GDTC 3

Cầu lông

Thứ 4

05/12/2018

- ĐH Kế toán K59 (24)

- ĐH Quản trị kinh doanh K59 (7)

- ĐHGD Tiểu học A K59 (43)

GDTC 3

Đá cầu

- ĐH Luật K59 (63)

GDTC 3

Cầu lông

Thứ 5

06/12/2018

- CĐGD Tiểu học K59 (48)

- CĐGD Mầm non K59 (14)

- CĐ Tiếng Anh K59 (6)

- CĐ Kế toán K59 (3)

GDTC 3

Bóng chuyền

- ĐH Tiếng Anh tổng hợp K59 (27)

- ĐHGD Mầm non B K59 (42)

GDTC 3

Cầu lông

 

         

                                                         Phòng Đào tạo                                  Khoa GDTC – QP                                                                       Bộ môn GDTC

 

 

 

 

                                                                                                                          TS. Trần Thủy                                                                ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình