GIỚI THIỆU

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

4/23/2018 12:50:28 PM
Lịch thi kết thúc học phần GDTC giành cho khóa Đại học 58 hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 11/8/2017 11:16:55 AM

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình