GIỚI THIỆU

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

11/8/2017 11:16:55 AM

                          TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

                                   KHOA GDTC - QP                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Số: 02/KH-GDTC-QP                                                                                                                            Quảng Bình, ngày  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

Tháng/năm

Nội dung

Ghi chú

        1             

9/2017

- Xây dựng KH năm học và triển khai hội nghị CBVC khoa

- Triển khai giảng dạy GDTC khóa 57, 58 và GDQP Khóa 59

- Thi tuyển sinh đợt bổ sung, chương trình 2 ngành GDTC và thi lại GDTC Khóa  56,57,58

Lãnh đạo Khoa

TBM GDTC và GDQP

Trưởng Bộ môn GDTC

        2             

10/2017

- Đại hội lớp, chi đoàn GDTC 58 và hội nghị lớp, chi đoàn khóa 59

- Triển khai KH dự gờ HK 1

GV chủ nhiệm

Trưởng BM

        3             

11/2017

- Hội nghị dân chủ cấp Khoa

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

- Tổ chức Hội thảo cấp Trường: Chủ đề “phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao trong trường học”.

Lãnh đạo Khoa

        4             

12/2017

- Thi học kỳ 1

- Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân

- Kiểm tra năng khiếu chương trình 2 ngành GDTC.

- Chuyên đề 2:Phương pháp đánh giá học sinh tiểu học môn Thể dục theo thông tư 22

Trưởng bộ môn, GVK

Tr. Bộ môn GDQP

Trưởng BM GDTC

Lãnh đạo Khoa

        5             

01/2018

- Triển khai KH học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

- Thi lại GDTC các khóa

Lãnh đạo Khoa

TBM

        6             

02/2018

- Chào mừng ngày thành lập Đảng

- Đón tết Mậu Thân

Chi ủy chi bộ

Tổ trưởng CĐ

        7             

03/2018

- Tòa đàm ngày thể thao Việt Nam

- Truyền thông tuyển sinh 2018

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

Lãnh đạo Khoa

Lãnh đạo Khoa

BT LCĐ

        8             

04/2018

- Tuyển sinh năng khiếu trên các địa bàn QB

- Chuyên đề 1:  Phương pháp trình bày một công trình khoa học chuyên ngành GDTC.

Lãnh đạo Khoa

Trưởng bộ môn

        9             

05/2018

- Thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

- Họp hội đồng KH và ĐT khoa

- Tổ chức Hội thảo cấp Khoa:  “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học chuyên ngành GDTC – GDQP trong hội nhập và phát triển”.

Trưởng bộ môn, GVK

Chủ tich hội đồng

Lãnh đạo Khoa

   10             

06/2018

- Thống kê khối lượng công việc năm

Lãnh đạo Khoa

   11             

07/2018

- Tổng kết năm học, bình xét thi đua

- Tình nguyện hè 2018

Lãnh đạo Khoa

BT LCĐ

   12             

08/2018

- Đăng ký đề tài NCKH các cấp

- Xây dựng chương trình liên thông, VB 2 ngành GDTC

Lãnh đạo Khoa

Tr. BM GDTC

 

                                                                    

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

 

TS.Trần Thủy

Các Tin đã đăng

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình