GIỚI THIỆU

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

10/10/2018 3:43:09 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GDTC - QP                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 01/KH-GDTC-QP               Quảng Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 

TT

Tháng/năm

Nội dung

Ghi chú

 1.  

9/2018

- Xây dựng KH năm học và triển khai hội nghị CBVC khoa

- Triển khai giảng dạy GDTC khóa 58, 59 và GDQP Khóa 60

Lãnh đạo Khoa

 

TBM GDTC và GDQP

 1.  

10/2018

- Đại hội lớp, chi đoàn GDTC K.58, 59

- Triển khai KH dự gờ HK 1

GV chủ nhiệm

Trưởng BM

 1.  

11/2018

- Hội nghị dân chủ cấp Khoa

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Lãnh đạo Khoa

Lãnh đạo Khoa

 1.  

12/2018

- Thi học kỳ 1

 

- Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân

- Chuyên đề 1: Phương pháp trình bày một công trình khoa học chuyên ngành GDTC

Trưởng bộ môn, GVK

Tr. Bộ môn GDQP

Lãnh đạo Khoa

 

 1.  

01/2019

- Triển khai KH học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

- Thi lại GDTC các khóa

Lãnh đạo Khoa

TBM

 1.  

02/2019

- Chào mừng ngày thành lập Đảng

- Đón tết Mậu Thân

Chi ủy chi bộ

Tổ trưởng CĐ

 1.  

03/2019

- Tòa đàm ngày thể thao Việt Nam

- Truyền thông tuyển sinh 2019

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn

Lãnh đạo Khoa

Lãnh đạo Khoa

BT LCĐ

 1.  

04/2019

- Tuyển sinh năng khiếu trên các địa bàn QB

- Chuyên đề 2Phương pháp xử lý số liệu thống kê học trong nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao.

Lãnh đạo Khoa

Trưởng bộ môn

 1.  

05/2019

- Thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 

- Họp hội đồng KH và ĐT khoa

- Tổ chức Hội thảo cấp Khoa:  “Dạy học giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao theo xu hướng phát huy năng lực cá nhân”

Trưởng bộ môn, GVK

Chủ tịch hội đồng

Lãnh đạo Khoa

 

 1.  

06/2019

- Thống kê khối lượng công việc năm

Lãnh đạo Khoa

 1.  

07/2019

- Tổng kết năm học, bình xét thi đua

- Tình nguyện hè 2019

Lãnh đạo Khoa

BT LCĐ

 1.  

08/2019

- Đăng ký đề tài NCKH các cấp

- Xây dựng chương trình liên thông, VB 2 ngành GDTC

Lãnh đạo Khoa

Tr. BM GDTC

 

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 11/8/2017 11:16:55 AM

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình