LÝ LỊCH KHOA HỌC

GVC.TS Trần Thủy

7/13/2017 3:27:44 PM
Trưởng Khoa

1. Lý lịch khoa học

Họ và Tên

   Trần Thủy

Sinh ngày

   06 – 02 – 1972

Quê quán

   Quảng Phương – Quảng Trạch – Quảng Bình

Trực thuộc khoa

   Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng

Tốt nghiệp đại học

   Thể dục thể thao       Chuyên ngành: 

   Trường Đại học TDTT Bắc Ninh   

Học vị

   Tiến sĩ                         Năm công nhận:   2015

Chức danh

   Giảng viên chính         Năm bổ nhiệm:    2011

Chức vụ 

    Trưởng khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Lĩnh vực nghiên cứu

    Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

Địa chỉ liên hệ

    Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 

Điện thoại

    0913295711 - 0983574853

Email

   thuyhoangsonqbuni@gmail.com       

   Webmail:  Tranthuy@qbu.edu.vn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 8/1997 đến 8/1998

   Giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ

Từ 8/1998 đến nay

   Giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình

2. Cập nhật công trình khoa học

2.1 Công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên bài

Tạp chí/kỷ yếu

Năm

1

   Hồi phục thể thao, các  hình thức ứng dụng để chữa trị chân thương thể thao.

    Thông báo khoa học

Trường ĐHQB

 2008

2

 Hướng tiếp cận đổi mới phương pháp giáo dục thể chất trong giáo dục mầm non cho trẻ.

    Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐHQB

 2008

3

   Suy nghĩ về cải tiến chương trình môn Giáo dục thể chất phù hợp với phương thức đào tạo theo hình thức tín chỉ.

   Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐH Vinh

2009

4

   Những biện pháp cơ bản để cải thiện cho sinh viên có   thể lực yếu.

   Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐH Vinh

    2009

5

   Thể lực yếu và những biện pháp cơ bản để cải thiện thể lực cho sinh viên.

   Thông báo khoa học

Trường ĐHQB

 2009

6

   Rèn luyện năng lực sư phạm môn Thể dục cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hình thức tích luỹ tín chỉ

    Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐHQB

 2009

7

   "Phân tích ngành CN thể dục thể thao giải trí và thể thao phát triển kinh tế của VN giai đoạn 1986-2016"

   Đại học Quảng Bình

Tháng 10/2016

8

   6 đặc trưng thi đấu của vận động viên cầu lông trên thế giới

   Tạp chí thể thao

15+16 (tháng 8/2016)

9

   Các giải pháp nâng cao chất lượng môn phương pháp dạy học thể dục ở tiểu học cho sinh viên hệ đại học ngành GDTH

   Dạy và học ngày nay

  4/2017

10

   Các giải pháp định hướng phát triển thể thao giải trí trên biển Nhật Lệ - Quảng Bình

   Tạp chí thể thao

 4/2017

11

   Hiệu quả của phương pháp dạy học tình huống trong môn giáo dục quốc phòng – an ninh

   Dạy và học ngày nay

6/2017

12

   Nghiên cứu các giải pháp nâng cao thể lực chung cho nữ sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Quảng Bình

   Tạp chí thể thao

 6/2017

13

   Lựa chọn phương pháp phân loại thể lực cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình

   Hội thảo khoa học quốc tế

12/2017

14

   Phân tích đặc trưng giao cầu và đỡ giao cầu của   Nam vận động viên cầu lông đánh đơn trên thế giới

   Hội thảo khoa học quốc tế

12/2017

15

   Khai thác ứng dụng khoa học công nghệ tại trường ĐH Quảng Bình và định hướng “cuộc cách mạng  công nghiệp 4.0”

   Dạy và học ngày nay

 2/2018

16

   Hiệu quả “phương pháp trò chơi” trong nâng cao thể lực cho sinh viên học môn giáo dục thể chất ở trường Đại học Quảng Bình

   Dạy và học ngày nay

2/2018

17

   Nghiên cứu xu hướng dạy học môn Giáo dục thể chất phù hợp với năng lực cá nhân ở trường Đại học Quảng Bình

   Dạy và học ngày nay

6/2018

18

   Đào tạo giáo viên GDTC theo hướng kết nối giữa lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo

   Kỷ yếu Bộ GD ĐT

8/2018

19

   Đề xuất giải pháp xây dựng chương trình thực tiễn chuyên môn tại Trường ĐHQB theo xu hướng kết nối giữa lý luận và thực tiễn

   Kỷ yếu -Bộ GD ĐT

02/2019

20

   Phân tích chương trình GDTC giai đoạn 1995 đến nay và những định hướng phù hợp với thực tiễn taị Trường ĐHQB

Kỷ yếu Đại học Quảng Bình

04/2019

21

   Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá môn Giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên trường ĐHQB

   Dạy và học ngày nay

7/2019

2.2. Đề tài, dự án đã tham gia

- Cấp bộ:

- Cấp trường

+ Năm học 2015 – 2016 nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp xây dựng mô hình thể thao giải trí trong phát triển du lịch bãi biển Nhật Lệ thành phố Đồng Hới

+ Năm học 2018 – 2019 nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các học phần giáo dục thể chất hệ đại học tại Trường Đại học Quảng Bình

- Luận văn, luận án

 + Năm 2009 (Luận văn thạc sỹ) "Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thích hợp cho sinh viên có thể lực yếu trường Đại học Quảng Bình"

+ Năm 2015 (Luận án Tiến sỹ)  "Nghiên cứu đặc trưng kỹ thuật của vận động viên cầu lông xuất sắc trên thế giới giai đoạn hiện nay"

- Hướng dẫn học viên/sinh viên NCKH

+ Hướng dẫn thạc sỹ: “Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng nhanh trước mặt ở vị trí số 3 cho đội tuyển Bóng chuyền nam trường Đại học Quảng Bình (đã bảo vệ thành công năm 2018)

+ Hướng dẫn SVNCKH cấp trường đạt giải Ba "Nghiên cứu các test kiểm tra nhân trắc học đánh giá tình trang thể lực SV (bảo vệ thành công năm 2018)

3. Cập nhật các học phần giảng dạy

TT

Học phần giảng dạy

Ngành học

1

Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học

Giáo dục tiểu học

2

Quần vợt và Phương pháp giảng dạy

Giáo dục thể chất

3

Thể thao giải trí

Giáo dục thể chất

4

Đo lường thể thao

Giáo dục thể chất

5

LL và PP giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non

Giáo dục mầm non

6

Lý luận và Phương pháp Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

Giáo dục thể chất

8

Thực hành chuyên môn

Giáo dục thể chất

9

Các học phần GDTC 1.2.3.4

Các ngành ĐH

10

Y học thể dục thể thao

Giáo dục thể chất

12

Bóng rổ và Phương pháp giảng dạy

Giáo dục thể chất

12

Cầu lông và Phương pháp giảng dạy

Giáo dục thể chất

13

Sinh lý học TDTT

Giáo dục thể chất

14

Y học TDTT

Giáo dục thể chất

15

Các học phần GDTC 1.2.3

Các ngành CĐ

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình