LÝ LỊCH KHOA HỌC

GVC.TS Trần Thủy

7/13/2017 3:27:44 PM
Trưởng Khoa

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và Tên

Trần Thủy

Sinh ngày

06 – 02 – 1972

Quê quán

Quảng Phương – Quảng Trạch – Quảng Bình

Trực thuộc khoa

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng

Tốt nghiệp đại học

Thể dục thể thao       Chuyên ngành: 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh   

Học vị

Tiến sĩ                         Năm công nhận:  2015

Chức danh

Giảng viên chính         Năm bổ nhiệm:    2011

Chức vụ 

      Trưởng khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Địa chỉ liên hệ

Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 

Điện thoại

 0913295711

Email

thuyhoangsonqbuni@gmail.com       Webmail:  Tranthuy@qbu.edu.vn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 8/1997 đến 8/1998

Giảng dạy tại trường THPT Đào Duy Từ

Từ 8/1998 đến nay

Giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề Tài

1. Luận văn thạc sỹ(2009):"Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thích hợp cho sinh viên có thể lực yếu trường Đại học Quảng Bình"

2. Luận án Tiến sỹ: "Nghiên cứu đặc trưng kỹ thuật của vận động viên cầu lông xuất sắc trên thế giới giai đoạn hiện nay"

Bài báo khoa học

       1. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG THI ĐẤU CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN CẤU LÔNG ĐƯƠNG ĐẠI TRÊN THẾ GIỚI (tạp chí thể thao)  

       2. PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 1986 – 2016 (tạp chí KHCN đại học Quảng Bình)

        3. CÁC GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỂ THAO GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN NHẬT LỆ - QUẢNG BÌNH (tạp chí thể thao)

       4. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ DỤC Ở TIỂU HỌC CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (dạy học ngày nay)

       5.  RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC TÍCH LUỸ TÍN CHỈ (dạy học ngày nay)

        6. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP  DẠY HỌC TÌNH HUỐNG TRONG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH  (dạy học ngày nay)

        7.  NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (tạp chí thể thao)

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

 - Giáo dục thể chất 1

- Giáo dục thể chất 2

- Giáo dục thể chất 3

- Giáo dục thể chất 4

- Giáo dục thể chất 5

- Sinh lý học TDTT 

- Y học TDTT 

- Phương pháp dạy học Thể dục ở Tiểu học 

- Cầu lông và Phương pháp giảng dạy 

- Cờ vua và Phương pháp giảng dạy

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình