GIỚI THIỆU

Chuẩn đầu ra chuyên nghành GDTC hệ Đại học

7/17/2017 3:12:22 PM

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH GDTC HỆ ĐẠI HỌC

         1. Về kiến thức:

         1.1  kiến thức chung

        *  Kiến thức về khoa học xã hội nhân văn:

         - Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh;

         - Thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội cũng như chiến lược phát triển giáo dục trong từng giai đoạn;

         - Nắm vững và vận dụng tốt những tri thức khoa học vào thực tiễn giảng dạy, phát triển tốt phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng được sự nghiệp giáo dục của Nhà trường về lĩnh vực thể dục thể thao và giáo dục thể chất.

         * Kiến thức khoa học tự nhiên – kỹ thuật:

         Nắm được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu có hiệu quả kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và có khả năng học tập – nghiên cứu nâng cao trình độ.

         1.2  kiến thức ngành:

         - Năng lực cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thao và giáo dục thể chất;

         - Có kiến thức tốt trong tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động thể dục thể thao cấp cơ sở và những hoạt động công tác xã hội khác;

         - Nắm vững các kiến thức cơ bản của thể thao chuyên ngành và các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện dạy học để xây dựng kế hoạch, biên soạn giáo án và tổ chức giảng dạy môn Thể dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

        1.3  Kiến thức quy định chuẩn đầu ra:

        - Yêu cầu về trình độ tin học: Trình độ B;

       - Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Chuẩn đầu ra B1 (khung Châu Âu) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế ở mức tương đương.

       2. Yêu cầu về kỹ năng

       - Có khẳ năng áp dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào việc giảng dạy, nâng cao chất lượng môn học thể dục trong Nhà trường; kỹ năng tổ chức điều hành và quản lý các giải đấu thể thao cấp cơ sở;

       - Có kỹ năng cập nhật các kiến thức mới vào trong giảng dạy làm phong phú, sinh động giờ học; thực hiện tốt chương trình dạy học hiện hành và kỹ năng thực hành cơ bản các môn thể thao phổ thông; giải quyết tốt các tình huống sư phạm và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng;

       - Có năng lực làm tốt công tác chủ nhiệm; năng lực thuyết trình, giao tiếp và làm việc độc lập; sử dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy; điều hành tốt các hoạt động Đoàn – Đội – Hội và vận dụng giải quyết tốt các tình huống trong công việc thường ngày.

       3. Yêu cầu về thái độ

       - Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật nghiêm túc, đảm đương tốt các công việc được giao, có trách nghiệm công dân, trách nhiệm cộng đồng, có sức khỏe tốt để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ được giao;

      - Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, hoạt bát;

       - Có tinh thần tự lực tự cường cao, luôn sẵn sàng và đảm đương có hiệu quả các công việc được giao; tôn trọng đồng chí, đồng nghệp; có ý thức hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng.

        4. Cơ hội nghề nghiệp

         Cử nhân ngành giáo dục thể chất có khả năng làm việc:

         - Giảng dạy môn thể dục trong các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

         - Làm công tác xây dựng quản lý phong trào TDTT ở các sở, ban, ngành;

         - Làm công tác xã hội hóa thể dục thể thao trên các địa phương;

         - Giảng dạy năng khiếu thể thao ở các trung tâm, các câu lạc bộ đa môn;

         - Tham gia tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động thể thao giải trí kết hợp với du lịch;

         - Các nhà nghiên cứu khoa học về các chuyên ngành giáo dục thể chất và thể dục thể thao.

 

Các Tin đã đăng

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình