GIỚI THIỆU

Cán bộ, Giảng viên, sinh viên khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng triển khai họp, giảng dạy trực tuyến

4/2/2020 4:48:17 PM

    Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về dịch bệnh Covid - 19, thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Quảng Bình, Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng triển khai họp trực tuyến và thí điểm giảng dạy trực tuyến một số môn lý thuyết. Qua đó làm tiền đề triển khai giảng dạy các môn chuyên ngành theo kế hoạch đã đề ra.

     Một số hình ảnh:

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 9/24/2019 11:17:26 AM

  CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG 10/10/2018 4:49:29 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 10/10/2018 3:43:09 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 11/8/2017 11:16:55 AM

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình