LÝ LỊCH KHOA HỌC

CN. TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

10/7/2017 9:52:27 AM

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên

Trần Thị Diệu Hằng

 

Sinh ngày

12/9/1984

 

Quê quán

Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

Trực thuộc khoa

Giáo dục thể chất Quốc phòng

 

Tốt nghiệp Đại học

Đại học Lạc Hồng, Thành phố Biên Hòa

 

Học vị

                      Năm công nhận:

 

Chức danh

                      Năm công nhận:

 

Công việc hiện tại

                       Chức vụ:  Văn phòng khoa

 

Địa chỉ liên hệ

Đồng Hới – Quảng Bình

 

Điện thoại

0912680483

 

Email

Dieuhang.dhqb@gmail.com    Webmail: hangttd@qbu.edu.vn

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2013 đến nay

Làm việc tại Trường Đại học Quảng Bình

 

 

Các Tin đã đăng

  Ths. Nguyễn Xuân Hải 7/13/2017 3:34:28 PM

  Ths. Dương Thế Công 7/13/2017 3:31:44 PM

  GVC.TS Trần Thủy 7/13/2017 3:27:44 PM

  Ths. Nguyễn Anh Tuấn 7/13/2017 3:22:46 PM

  THS. NGUYỄN QUANG HÒA 3/29/2017 8:23:39 AM

  Ths. Nguyễn Thế Thành 3/29/2017 8:16:07 AM

  GV. Lê Thị Hiếu 3/29/2017 8:12:00 AM

  GV CN. Lê Trọng Đình Văn 3/29/2017 8:07:43 AM

  Ts. Cao Phương 9/17/2015 11:57:19 AM

  GV CN. Nguyễn Thị Lan Anh 12/18/2014 1:14:51 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình