LÝ LỊCH KHOA HỌC

CN. CAO ĐĂNG VĂN

10/7/2017 10:49:25 AM

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên

Cao Đăng Văn

 

Sinh ngày

1959

 

Quê quán

Đồng Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

 

Trực thuộc khoa

Giáo dục thể chất Quốc phòng

 

Tốt nghiệp Đại học

Giáo dục Chính trị

 

Học vị

                      Năm công nhận:

 

Chức danh

                      Năm công nhận:

 

Công việc hiện tại

                       Chức vụ:  Phó khoa

 

Địa chỉ liên hệ

Đồng Hới – Quảng Bình

 

Điện thoại

0912944525

 

Email

vancd@qbu.edu.vn

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1996 đến nay

Làm việc tại Trường Đại học Quảng Bình

 

 

Các Tin đã đăng

  CN. TRẦN THỊ DIỆU HẰNG 10/7/2017 9:52:27 AM

  Ths. Nguyễn Xuân Hải 7/13/2017 3:34:28 PM

  GV CN. Dương Thế Công 7/13/2017 3:31:44 PM

  GVC.TS Trần Thủy 7/13/2017 3:27:44 PM

  Ths. Nguyễn Anh Tuấn 7/13/2017 3:22:46 PM

  THS. NGUYỄN QUANG HÒA 3/29/2017 8:23:39 AM

  Ths. Nguyễn Thị Tuyến 3/29/2017 8:20:25 AM

  CN. Nguyễn Thế Thành 3/29/2017 8:16:07 AM

  GV CN Lê Thị Hiếu 3/29/2017 8:12:00 AM

  GV CN. Lê Trọng Đình Văn 3/29/2017 8:07:43 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình