CHI BỘ ĐẢNG

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 10/2019

10/11/2019 10:28:46 AM
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 9/2019 9/9/2019 8:45:52 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2019 8/12/2019 8:25:34 PM

  KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 7/24/2019 10:24:14 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 7/2019 7/24/2019 10:15:37 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 6/2019 6/18/2019 11:08:10 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 5/2019 5/11/2019 11:31:46 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 4/2019 4/10/2019 8:32:34 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 3/2019 3/25/2019 1:32:26 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 01/2019 1/14/2019 6:08:48 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 12/2018 12/18/2018 10:11:19 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình