CHI BỘ ĐẢNG

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 4/2019

4/10/2019 8:32:34 AM
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 3/2019 3/25/2019 1:32:26 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 01/2019 1/14/2019 6:08:48 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 12/2018 12/18/2018 10:11:19 AM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 11/2018 11/12/2018 1:58:50 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 10/2018 10/10/2018 3:28:58 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 9/2018 9/24/2018 9:39:29 AM

  KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 9/4/2018 9:12:56 AM

  HỌP CHI BỘ ĐỊNH KỲ THÁNG 8 NĂM 2018 8/14/2018 3:00:52 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018 8/14/2018 2:58:49 PM

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG 6/2018 6/9/2018 2:51:36 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình