GIỚI THIỆU

BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

7/24/2019 10:40:27 AM
Vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 7 năm 2019 , Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài:"Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các học phần Giáo dục thể chất hệ Đại học tại trường Đại học Quảng Bình" do Ts Trần Thủy làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia.

   Hội đồng đánh giá do PGS.TS Nguyễn Đức Vượng làm chủ tịch hội đồng, TS Võ Thị Dung làm thư ký, TS Cao Phương phản biện 1, TS Hoàng Văn Dũng phản biện 2 và TS Trương Thị Tư làm ủy viên.

   Sau khi TS Trần Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu, các ủy viên phản biện nhận xét về ưu nhược điểm của đề tài, các thành viên trong Hội đồng tiến hành nhận xét đánh giá. Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Trần Thủy đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các thành viên Hội đồng.

   Kết luận kết quả nghiên cứu: Đề tài NCKH của nhóm nghiên cứu đã tiến hành đúng theo quy định của trường Đại học Quảng Bình, có tính thực tiễn cao. Đề tài được 5/5 thành viên tiến hành bỏ phiếu độc lập thông qua và xếp loại tốt (87/100 điểm)

   Buổi nghiệm thu kết thúc vào lúc 15h30 ngày 18 tháng 7 năm 2019.

   Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

Các Tin đã đăng

  CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG 10/10/2018 4:49:29 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 10/10/2018 3:43:09 PM

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018 11/8/2017 11:16:55 AM

  Khoa Giáo dục Thể chất & Quốc phòng 5/10/2017 12:36:10 PM

  Đội ngũ giảng viên 5/10/2017 12:31:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình