LÝ LỊCH KHOA HỌC

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

7/13/2017 3:22:46 PM
Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và Tên

Nguyễn Anh Tuấn

Sinh ngày

1982

Quê quán

Quảng Bình

Trực thuộc khoa

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng

Tốt nghiệp đại học

Giáo dục thể chất Chuyên nghành: Điền Kinh

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh   

Học vị

Thạc sỹ               Năm công nhận:     2010

Chức danh

Trưởng Bộ môn GDTC

Lĩnh vực nghiên cứu

 

Địa chỉ liên hệ

Đồng Hới – Quảng Bình

Điện thoại

0915277890

Email

anhtuannguyendhqb@gmail.com      Webmail: Tuanna@qbu.edu.vn

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 9/2004 đến 12/2004

    Giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông số 2 Bố Trạch

Từ 03/2005 đến 5/2005

     Hợp đồng giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình

Từ 01/2006 đến nay

      Giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề Tài

       Luận văn Thạc sỹ(2010): "Nghiên cứu lựa chọn bài tập nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình"

       Đề tài cấp cơ sở (2017): "Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục thể chất tại trường Đại học Quảng Bình"

Bài báo khoa học

       1. "NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH" (Đăng trên Tạp chí thể thao)

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

- Giáo dục thể chất 1

- Giáo dục thể chất 2

- Giáo dục thể chất 3

- Giáo dục thể chất 4

- Giáo dục thể chất 5

- Bóng đá

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Lịch sử TDTT

- Chạy cự ly ngắn, tiếp sức

- Ném bóng, đẩy tạ

 

 

 

Các Tin đã đăng

  GVC.TS Trần Thủy 7/13/2017 3:27:44 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình