LỊCH THI - ĐIỂM THI

THÔNG BÁO THI LẠI LẦN 2 GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

2/23/2017 12:10:14 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA GDTC – QP                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO THI LẠI  LẦN 2 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016– 2017

          Căn cứ kế hoạch năm học 2016– 2017;

Căn cứ kế hoạch thi lại cho những sinh viên bị điểm F khóa 56,57, 58  ngày 20 tháng 2 năm 2017;

 Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng tổ chức thi kết thúc học phần GDTC lần 2 cho sinh viên K56, K57, K58  học kỳ 1, năm học 2016 – 2017.

Khoa GDTC – QP thông báo cho những sinh viên bị điểm F môn Giáo dục thể chất ở học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 gồm sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng K56, K57, K58

Thời gian:  7h15 ngày 4 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Nhà đa chức năng (A3) để tổ chức thi lần 2 theo kế hoạch.

Yêu cầu: - Sinh viên kiểm tra danh sách thi lại tại Khoa

     - Nộp lệ phí thi lần 2 tại Phòng Kế hoạch -Tài chính trước ngày 1

tháng 3 năm 2017.

- Các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc khoa mình quản lý và đến thi đúng thời gian.

                     P. ĐÀO TẠO BỘ MÔN GDTC

                       (Đã ký)                                                                             (Đã ký)

 

 

                        (Lưu ý: Khi đi thi sinh viên phải mang thẻ sinh viên đối chiếu.)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình