THỜI KHÓA BIỂU

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT MÔN GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

9/8/2016 8:42:22 AM
Do có sự thay đổi phòng học lý thuyết môn GDTC, vì vậy Bộ môn thông báo cho các giảng viên và sinh viên được biết nhằm tránh lộn xộn trước giờ học.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình