LỊCH THI - ĐIỂM THI

THÔNG BÁO LỊCH THI LẦN 2 MÔN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

9/15/2016 10:52:15 AM
Căn cứ kế hoạch năm học 2015 – 2016 Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng tổ chức thi kết thúc học phần lần 2 học kỳ 2, năm học 2015 - 2016.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             KHOA GDTC – QP                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO THI LẠI  LẦN 2 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015– 2016

          Căn cứ kế hoạch năm học 2015– 2016;

Căn cứ kế hoạch thi lại cho những sinh viên bị điểm F khóa 56,57 ngày 13 tháng 9 năm 2016;

 Khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng  tổ chức thi kết thúc học phần lần 2 cho sinh viên K56, K57, học kỳ 2, năm học 2015 - 2016.

Khoa GDTC – QP thông báo cho những sinh viên bị điểm F môn Giáo dục thể chất ở học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 gồm sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng K56, K57.

Thời gian:  7h15 ngày 24 tháng 09 năm 2016

Địa điểm: Nhà đa chức năng (A3) để tổ chức thi lần 2 theo kế hoạch.

Yêu cầu: - Sinh viên kiểm tra danh sách thi lại tại Khoa

 - Nộp lệ phí thi lần 2 tại Phòng Kế hoạch -Tài chính trước ngày 23 tháng 9 năm 2016.

 - Các Khoa thông báo cho sinh viên thuộc khoa mình quản lý và đến thi đúng thời gian.

                     P. ĐÀO TẠO BỘ MÔN GDTC 

(Đã ký) (Đã ký)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình