LỊCH THI - ĐIỂM THI

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 MÔN GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

3/4/2016 10:43:24 AM
Căn cứ kế hoạch số 04/KH - GDTC ngày 29 tháng 2 năm 2015 về việc tổ chức kỳ thi lần 2 cho sinh viên khóa 55, 56, 57.

TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA GDTC - QP                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


THÔNG BÁO

Lịch thi lần 2 kết thúc học phần Học kỳ 1, năm học 2015 – 2016

 Môn: Giáo dục thể chất 3, 5

( Khóa Đại học và Cao đẳng chính quy khóa 55, 56, 57)

 

Căn cứ kế hoạch số 04/KH - GDTC ngày 29 tháng 2 năm 2015 về việc tổ chức kỳ thi lần 2 cho sinh viên khóa 55, 56, 57.

Khoa GDTC – QP kính đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên lịch cụ thể như sau:

Thời gian: 7h15 ngày 12 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Nhà đa chức năng

Yêu cầu:

- Sinh viên đến nộp lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch tài chính – Trường Đại học Quảng Bình

 - Sinh viên đến xem danh sách tại khoa Giáo dục Thể chất – Quốc phòng.

 

Quảng Bình, ngày 29 tháng 2 năm 2016

                                                       

PHÒNG  ĐÀO TẠO                                                      TRƯỞNG KHOA

                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                               Nguyễn Thị Tuyến

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình