THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 KHÓA 56, 57

8/29/2016 11:32:13 AM
Thời khóa biểu GDTC học kỳ I năm học 2016 - 2017 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa 56, 57. Bắt đầu học từ ngày 05/9/2016.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình