THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

8/30/2017 4:35:56 PM
Thời khóa biểu năm học 2017 - 2018 giành cho Khóa 57, 58 hệ Chính quy. bắt đầu học từ tuần thứ 3 của năm học.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình