THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017

2/9/2017 7:24:44 PM
Thời khóa biểu môn học GDTC học kỳ II giành cho khóa 57, 58 hệ chính quy, bắt đầu học từ ngày 20/2/2017
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình