LỊCH HỌC - TKB

THỜI KHÓA BIỂU GDTC HK I, 2018 - 2019 GIÀNH CHO KHÓA CĐ ĐH 60 HỆ CHÍNH QUY

10/10/2018 4:53:15 PM
Thời khóa biểu môn học GDTC I học kỳ I năm học 2018 - 2019 giành cho khóa CĐ ĐH 60 hệ chính quy. Thời gian bắt đầu học từ tuần 9 của năm học.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình