CHI BỘ ĐẢNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ KHOA GDTC - QP NHIỆM KỲ 2017 - 2020

9/18/2017 9:43:05 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình