LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017 GIÀNH CHO KHÓA 57

4/26/2017 7:53:30 AM
Lịch thi kết thúc học phần GDTC đợt 1 học kỳ II năm học 2016 - 2017 giành cho khóa 57, thời gian thi bắt đầu từ ngày 03/05/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA GDTC - QP                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Đợt 1: Khóa Đại học 57 hệ chính quy)

 

Thứ/ Ngày thi

LỚP/KHÓA

Buổi sáng từ 7h00

Buổi chiều từ 13h30

Thứ 4

03/05/2017

- ĐH Luật A K57 (48)

- ĐH Luật B K57 (48)

GDTC 4

Cầu lông

- ĐH CN KT Điện–Điện tử K57 (5)

- ĐH Công nghệ thông tin K57 (26)

GDTC 4

Bóng đá

Thứ 5

04/05/2017

- ĐH Phát triển nông thôn K57 (12)

- ĐH Quản trị kinh doanh K57 (23)

- ĐH Quản lý TN, MT K57 (27)

- ĐHGD Tiểu học B K57 (70)

GDTC 4

Đá cầu

- ĐHSP Ngữ văn K57 (60)

- ĐHGD Chính trị K57 (23)

- ĐH Địa lý – Du lịch K57 (14)

- ĐH Ngôn ngữ Anh K57 (36)

GDTC 4

Cầu lông

Thứ 6

05/05/2017

- ĐHSP Vật lý K57 (48)

- ĐHGD Tiểu học A K57 (68)

GDTC 4

Đá cầu

- ĐHSP Lịch sử K57 (42)

- ĐHGD Mầm non A K57 (62)

GDTC 4

Cầu lông

Thứ 7

06/05/2017

- ĐHSP Hóa học K57 (58)

- ĐHSP Toán học K57 (61)

GDTC 4

Đá cầu

- ĐHSP Sinh học K57 (24)

- ĐHGD Mầm non B K57 (69)

GDTC 4

Cầu lông

 

                                                                                                            Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

                        Phòng Đào tạo                                 Khoa GDTC – QP                           Bộ môn GDTC

 

 

 

 

                                                                              Trần Thủy                                Nguyễn Anh Tuấn

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình