LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 GIÀNH CHO KHÓA 56, 57

11/25/2016 9:11:16 AM
Lịch thi kết thúc học phần GDTC III giành cho ĐH, CĐ khóa 57 và GDTC V giành cho ĐH khóa 56, học kỳ I năm học 2016 - 2017
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình