LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC IV KHÓA ĐH 56 NĂM HỌC 2015 - 2016

4/19/2016 10:30:37 AM
Thông báo lịch thi kết thúc học phần gdtc IV khóa Đại học 56
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình