LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GDTC I NĂM HỌC 2015 - 2016 KHÓA 57

12/29/2015 10:17:16 AM
Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDTC I giành cho hệ CĐ, ĐH khóa 57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA GDTC - QP  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015 –2016 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thứ/ Ngày thi

LỚP/KHÓA

Buổi sáng từ 7h00

Buổi chiều từ 13h30

Thứ 2

04/01/2016

- ĐHSP Ngữ văn K57

- ĐH Phát triển nông thôn K57

- ĐH Quản lý TN, MT K57

- CĐGD Tiểu học A K57

- CĐ Tiếng Anh K57

- CĐ Tiếng Trung K57

Thứ 3

05/01/2016

- ĐHSP Hóa học K57

- ĐHSP Lịch sử K57

- ĐHGD Tiểu học A K57

- ĐHSP Sinh học K57

Thứ 4

06/01/2016

- ĐHGD Mầm non A K57

- ĐH CN KT Điện – Điện tử K57

- ĐH Công nghệ thông tin K57

- CĐSP Toán học K57

- CĐ Kế toán K57

- CĐGD Mầm non K57

Thứ 5

07/01/2016

- ĐHGD Chính trị K57

- ĐH Địa lý – Du lịch K57

- ĐHGD Mầm non B K57

- CĐGD Tiểu học B K57

- CĐSP Địa lý K57

- CĐ Lâm nghiệp K57

Thứ 6

08/01/2016

- ĐHSP Vật lý K57

- ĐH Ngôn ngữ Anh K57

- ĐHSP Toán học K57

Thứ 7

09/01/2016

- ĐH Quản trị kinh doanh K57

- ĐHGD Tiểu học B K57

- ĐH Luật A K57

- ĐH Luật B K57

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình