LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 1)

11/28/2017 9:09:47 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình