LỊCH THI - ĐIỂM THI

LỊCH THI GDTC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 (giành cho CĐ, ĐH khóa 59)

1/1/2018 10:49:37 PM
Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất I giành cho CĐ, ĐH khóa 59 hệ chính quy, học kỳ I năm học 2017 - 2018
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình