NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA

4/2/2014 10:38:21 AM
14h ngày 01/4. Khoa GDTC- QP tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa về "Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy"
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Quy chế đào tạo 7/17/2017 3:04:01 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình