LÝ LỊCH KHOA HỌC

GV. Lê Thị Hiếu

3/29/2017 8:12:00 AM

1. lịch khoa học

Họ và Tên

Lê Thị Hiếu

Sinh ngày

18 – 05 – 1986

Quê quán

Gia Ninh – Quảng Ninh - Quảng Bình

Trực thuộc khoa

Khoa Giáo dục thể chất & Quốc phòng

Tốt nghiệp đại học

Giáo dục Thể chất - Quốc phòng       Chuyên ngành: 

Trường Đại học Huế   

Học vị

Cử nhân                         Năm công nhận:  2010

Chức danh

 

Chức vụ 

     

Lĩnh vực nghiên cứu

 Giáo dục quốc phòng và an ninh

Địa chỉ liên hệ

Gia Ninh – Quảng Ninh - Quảng Bình 

Điện thoại

 0986850767

Email

Leehieu86@gmail.com

hieult@quangbinhuni.edu.vn       

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 11/2011 đến nay

Giảng dạy tại Trường Đại học Quảng Bình

2. Công trình khoa học

2.1 Công trình khoa học đã công bố (ví dụ mẫu):

TT

Tên bài

Tạp chí/kỷ yếu

Năm

1

 Hiệu quả của phương pháp dạy học tình huống trong môn học giáo dục Quốc phòng – an ninh

Dạy và học ngày nay

2017

2

 Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nâng cao kỹ thuật ngắm bắn súng tiểu liên AK cho sinh viên Trường Đại học Quảng Binh

Dạy và học ngày nay

2018

3

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng môn học Gáo dục Quốc phòng và An ninh 3 tại Trường Đại học Quảng Bình

Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐH Vinh

2019

4

Đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục Quốc phòng – an ninh 2 tại Trường Đại học Quảng Bình.

Kỷ yếu hội thảo

Trường ĐHQB

2019

2.2. Đề tài, dự án đã tham gia

3. Cập nhật các học phần giảng dạy

TT

Học phần giảng dạy

Ngành học

1

Giáo dục quốc phòng 1

Các ngành Đại học, cao đẳng

2

Giáo dục quốc phòng 2

Các ngành Đại học, cao đẳng

3

Giáo dục quốc phòng 3

Các ngành Đại học, cao đẳng

 

Các Tin đã đăng

  GVC.TS Trần Thủy 7/13/2017 3:27:44 PM

  Ths. Nguyễn Anh Tuấn 7/13/2017 3:22:46 PM

  THS. NGUYỄN QUANG HÒA 3/29/2017 8:23:39 AM

  Ts. Cao Phương 9/17/2015 11:57:19 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình