BẢN TIN

Báo cáo thành công chương trình mở mã ngành chương trình GDTC

1/19/2016 12:57:33 PM
Trường đại học Quảng Bình trong quá trình xây dựng và phát triển, thường xuyên quan tâm phát triển đội ngũ có năng lực chuyên môn đáp ứng với xu hướng hội nhập, trong đó Khoa GDTC – QP là khoa chuyên môn đảm nhận giảng dạy các môn chuyên ngành TDTT và các môn GDTC trong toàn trường.

Đến nay đội ngũ CBGV trong khoa có tổng cộng 15 người (trong đó có 01 GVC.TS, 01 Ths.NCS, 04 Thạc sỹ và số còn lại đều là CN và đang học CH). Việc phát triển đội ngũ cả về số lượng và chất lượng đã được lãnh đạo Nhà trường quan tâm chú trọng.

Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo để xây dựng và mở mã ngành đại học mới theo nhu cầu của người học và thực tiễn phát triển của Nhà trường đến nay đã đảm bảo. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo trường và sự phân công của Khoa GDTC-QP, đúng 14h ngày 09 tháng 01 năm 2016, GVC.TS Trần Thủy, đại diện cho ban xây dựng chương trình mở mã ngành GDTC trình độ đại học đã tiến hành báo cáo tổng thể nội dung chương trình, toàn bộ chương trình có 136 tín chỉ (chưa kể GDQP-AN), trong đó các kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp được Ban biên tập xây dựng một cách khoa học và chặt chẽ, luôn có sự kết hợp với các kiến thức bắt buộc và tự chọn, tạo cho chương trình có xu hướng phát triển linh động, mềm dẻo và phong phú. 

Ảnh: GVC.TS Trần Thủy, đại diện ban xây dựng chương trình mở mã ngành GDTC

báo cáo trước hội đồng thẩm định.

Buổi báo cáo xây dựng mã ngành mới dưới sự điều hành của PGS.TS Lê Đức Chương hiệu trưởng trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Chủ tịch hội đồng và sự tham gia của 06 thành viên là những nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực GDTC và TDTT. Sau khi Ban xây dựng trình bày xong báo cáo, 02 thành viên phản đến từ đại học TDTT Đà Nẵng và Khoa GDTC đại học Vinh đọc phản biện, các thành viên còn lại đã tham gia đóng góp ý kiến. Theo đánh giá chung, cơ bản chương trình đã hội đủ các yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT tại thông 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 về “Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng” và các văn bản quy định khác. Những ý kiến đóng góp được Ban thư ký và TS Trần Thủy tiếp thu một cách đầy đủ và nghiêm túc.

Kết luận của buổi thẩm định, PGS.TS Lê Đức Chương thay mặt hội đồng thông qua kết quả bỏ phiếu, kếtquả: 7/7 phiếu tán thành chương trình được thông qua và có một số đề nghị chỉnh sửa theo các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng.

 

Ảnh: PGS.TS Lê Đức Chương, Chủ tịch hội đồng thẩm định công bố kết luận của hội đồng.

Thay mặt Nhà trường TS Bùi Khắc Sơn, Phó hiệu trưởng Nhà trường thay mặt CBGV toàn trường đã đánh giá cao kết quả làm việc và cám ơn tất cả các thành viên trong hội đồng thẩm định, xem đây là một bước tiến mới của của Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn hội nhập và phát triển.

Nguồn cung cấp:GVC. TS. Trần Thủy

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình