NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

7/8/2017 7:22:45 PM
Vào lúc 8h00 ngày 06 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Quảng Bình”.

   Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở do TS Lê Thị Hoài Thu làm Chủ tịch hội đồng, TS Võ Thị Dung thư ký, Ths Dương Nhật Thu phản biện 1, Ths Lê Anh Vũ phản biện 2 và Ths Nguyễn Thị Tuyến ủy viên hội đồng.

   Sau khi Ths Nguyễn Anh Tuấn thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu, các ủy viên phản biện đã nhận xét ưu nhược điểm của đề tài, các thành viên trong Hội đồng nhận xét đánh giá. Thay mặt nhóm nghiên cứu, Ths Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các thành viên hội đồng.

   Kết luận kết quả nghiên cứu: Đề tài NCKH của nhóm nghiên cứu đã tiến hành đúng theo quy định của Trường Đại học Quảng Bình và có tính thực tiễn cao. Đề tài được 5/5 thành viên hội đồng bỏ phiếu độc lập thông qua.

   Buổi báo cáo và nghiệm thu kết thúc vào lúc 10h30 ngày 06 tháng 7 năm 2017

   Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

                                                                                                                             HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA GDTC - QP

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình