NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÁO CÁO THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

6/19/2017 12:32:42 PM
Vào lúc 8h00 ngày 14 tháng 6 năm 2017 Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp xây dựng mô hình thể thao giải trí trong phát triển du lịch bãi biển Nhật Lệ thành phố Đồng Hới” do TS Trần Thủy làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia.

   Hội đồng đánh giá do TS Lê Thị Hoài Thu làm Chủ tịch hội đồng, TS Võ Thi Dung thư ký, Ths Dương Nhật Thu phản biện 1, Ths Lê Anh Vũ phản biện 2 và Nguyễn Anh Tuấn ủy viên.

   Sau khi TS Trần Thủy thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu, các ủy viên phản biện nhận xét về ưu nhược điểm của đề tài, các thành viên trong Hội đồng tiến hành nhận xét đánh giá. Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS Trần Thủy đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các thành viên Hội đồng.

   Kết luận kết quả nghiên cứu: Đề tài NCKH của nhóm nghiên cứu đã tiến hành đúng theo quy định của trường Đại học Quảng Bình, có tính thực tiễn cao. Đề tài được 5/5 thành viên tiến hành bỏ phiếu độc lập thông qua và xếp loại tốt (90.3/100 điểm)

   Buổi nghiệm thu kết thúc vào lúc 10h30 ngày 14 tháng 6 năm 2017.

   Một số hình ảnh trong buổi báo cáo:

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA GDTC - QP

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa GDTC - Quốc phòng- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình